Επιχορηγήσεις Αθλητών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επαρχιακής Επιτροπής Γυμναστικής «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» Λευκωσίας ενέκρινε σε συνεδρίαση του στις 17 Νοεμβρίου 2014 τις επιχορηγήσεις των αθλητών που αφορούν την αγωνιστική τους παρουσία κατά το έτος 2013 και τις επιχορηγήσεις αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αγώνες εξωτερικού για το έτος 2014.